13.10.2019. Autor: Ekspertni tim AP

Pravni savjet: Oštećenje automobila u autopraonici

Ako je nesporno da je šteta nastala u konkretnoj autopraonici. pokušate se nagoditi s vlasnikom da vam nadoknadi štetu, u protivnom vam preostaje sudska tužba...

Tijekom pranja vozila u autopraoni s rotirajućim četkama oštećen mi je Mercedes-Benz 200 CDI, star dvije godine (na laku se uočavaju ogrebotine). Kako i od koga mogu nadoknaditi štetu?

Slavko R.

Svakako imate pravo na naknadu štete. Za rad svojih djelatnika i za svu štetu koji oni naprave trećima odgovara poslodavac, odnosno vlasnik autopraone, pa slijedom toga i za štetu koju naprave vama kao korisniku usluge pranja auta. 

Predlažem da se pokušate nagoditi s vlasnikom da vam nadoknadi štetu, naravno ako je nesporno da je nastala u konkretnoj autopraoni. 

U suprotnom, ako stvar ne riješite mirnim putem, imate pravo protiv djelatnika autopraone, kao počinitelja štete, i vlasnika autopraone, kao poslodavca, podnijeti tužbu sudu radi solidarne isplate naknade štete.


Mazda


Gulf

Tembo