7.7.2015. Autor: Kristian Sikavičev

Otkrivamo najčešće kvarove: Opel Insignia

Koji su sve problemi vašeg automobila i kako ih riješiti?

SVI MODELI

PROBLEM - Svijetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL).

UZROK - Prekomjeran rad ABS/TCS-a u otežanim vremenski uvjetima (snijeg/led).

POPRAVAK - Testirajte komponente elektronike i mehanike, kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Pristupite memoriji grešaka ECM-a i obrišite kodove grešaka.


SVI MODELI

PROBLEM - Klikanje iz prednjeg kotača pri pokretanju.

UZROK - Zračnost između prednje glavčine i pogonskog vratila.

POPRAVAK - Podmažite kontaktne površine pogonskog vratila i prednje glavčine.


SVI MODELI

PROBLEM - Vibracije upravljača na 110-145 km/h.

UZROK - Istrošen stražnji nosač donjeg ramena prednjeg ovjesa.

POPRAVAK - Zamijenite stražnji ležaj donjeg ramena ovjesa s obje strane. Provjerite stanje guma, tlak guma, balans kotača i geometriju kotača.


SVI MODELI

PROBLEM - Poklopac prtljažnika/stražnjih vrata neće se otvoriti kad se pritisne prekidač za otvaranje. 

UZROK - Neispravan prekidač za otvaranje prtljažnika/stražnjih vrata.

POPRAVAK - Ugradite novi prekidač za otvaranje prtljažnika/stražnjih vrata.


MODELI S KODOVIMA A16XER/A18XER

PROBLEM - Lupkanje iz motora pri pokretanju, nakon duljeg stajanja motora.

UZROK - Preuranjen rad aktuatora položaja bregastog vratila (CMP) zbog greške softvera računala motora (ECM).

POPRAVAK - Testirajte komponente, elektronike i mehanike, kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte računalo motora (ECM) nadograđenim softverom.


MODELI S RUČNIM MJENJAČEM

PROBLEM - Teško je aktivirati brzine.

UZROK - Centralna ploča spojke blokirana na ulaznom vratilu prijenosa.

POPRAVAK - Skinite mjenjač. Očistite i podmažite žljebove ulaznog vratila prijenosa. Ponovno stavite mjenjač.


SVI MODELI S KODOM LLU/A16LET

PROBLEM - Motor podrhtava pri laganom ubrzanju.

UZROK - Greška softvera računala motora (ECM).

POPRAVAK - Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte računalo motora (ECM) s nadograđenim softverom.


SVI MODELI S KODOM LLU/A16LET

PROBLEM - Oklijevanje pri ubrzavanju pod manjim opterećenjem.

UZROK - Računalo motora (ECM) - greška u mapi softvera.

POPRAVAK - Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte računalo motora (ECM) nadograđenim softverom.


SVI MODELI S KODOM LDK/A20NHT

PROBLEM - Svijetli lampica za indikaciju kvara motora (MIL). Povremeni gubitak snage pri ubrzavanju.

UZROK - Greška softvera računala motora (ECM). Greška sustava kontrole tlaka punjenja turbopunjača (TC).

POPRAVAK - Pregledajte sustav kontrole tlaka punjenja turbine (TC). Zamijenite/popravite komponente prema potrebi. Ponovno programirajte računalo motora (ECM) s nadograđenim softverom.


MODELI 2.0 CDTI

PROBLEM - Gubitak snage motora. Neobična buka iz motora.

UZROK - Nekontroliran rad zaklopke za kontrolu protoka zraka na usisnoj grani.

POPRAVAK - Skinite usisnu granu. Pregledajte sustav za kontrolu zraka usisne grane. Zamijenite/popravite komponente prema potrebi. Provjerite oštećenja motora. Zamijenite/popravite komponente prema potrebi.


MODELI 2.0 CDTI

PROBLEM - Svijetli lampica indikaciju kvara motora (MIL). Gubitak snage motora. Zatajenje motora.

UZROK - Sklop električnih instalacija brizgaljki goriva tare se o kanalicu što uzrokuje kratki spoj.

POPRAVAK - Ugradite novi sklop električnih instalacija brizgaljke goriva. Pristupite memoriji grešaka ECM-a i obrišite kodove grešaka.


MODELI 2.0 CDTI

PROBLEM - Nepravilan rad i variranje broja okretaja na praznom hodu.

UZROK - Greška softvera računala motora (ECM).

POPRAVAK - Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte ECM s modificiranim softverom. Programirajte kalibracijski kod brizgaljki u računalu motora (ECM).


MODELI 2.0 CDTI

PROBLEM - Svijetli lampica indikaciju kvara motora (MIL). Motor gubi snagu.

UZROK - Labav, oštećen ili nedostaje čep priključka vakuuma hladnjaka povratnih ispušnih plinova (EGR).

POPRAVAK - Provjerite stanje i namještenost čepa priključka vakuuma hladnjaka povratnih ispušnih plinova (EGR). Zamijenite ako je potrebno.


MODELI 2.0 CDTI

PROBLEM - Kontrolna lampica razine ulja motora svijetli nakon hladnog starta, premda je razina ispravna.

UZROK - Greška softvera računala motora (ECM).

POPRAVAK - Testirajte komponente, elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: programirajte računalo motora (ECM) nadograđenim softverom.


MODELI 2.0 CDTI

PROBLEM - Buka i vibracije ispod vozila na otprilike 1500-2000/min, pri maloj brzini.

UZROK - Neispravan elektromagnetski ventil kontrole turbopunjača (TC).

POPRAVAK - Postavite modificirani elektromagnetski ventil kontrole turbopunjača (TC).


MODELI 2.0 CDTI S FILTROM ČAĐE (DPF)

PROBLEM - Na multifunkcijskom displeju prikazana je poruka upozorenja 'CodE 55 ili 'check DPF'.

UZROK - Prekinut postupak regeneracije uslijed pogreške u mapi parametara u računalu motora (ECM).

POPRAVAK - Pokrenite prisilnu regeneraciju filtra čestica čađe (DPF), korištenjem dijagnostičke opreme proizvođača ili slične. 


MODELI S KODOM A20DTH

PROBLEM - Svijetli lampica indikaciju kvara motora (MIL). Motor gubi snagu..

UZROK - Greška softvera računala motora (ECM).

POPRAVAK - Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi) kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: ponovno programirajte ECM modificiranim softverom.


MODELI S KODOM LBW/A28NET

PROBLEM - Prikazana je poruka upozorenja 'niska razina rashladnog sredstva', premda je razina ispravna.

UZROK - Neodgovarajuća izvedba ekspanzijske posude rashladnog sredstva.

POPRAVAK - Ugradite modificiranu ekspanzijsku posudu rashladnog sredstva motora.


BENZINSKI MODELI 2.8 2008-09.

PROBLEM - Svijetli lampica indikaciju kvara motora (MIL). 

UZROK - Prekomjerna istrošenost razvodnih lanaca uzrokuje pogrešne signale iz davača položaja bregastih vratila (CMP). Za učinkovit popravak neophodna je nadogradnja softvera - obratite se proizvođaču.

POPRAVAK - Izmijenite razvodne lance s vodilicom i napinjačem, a po potrebi i lančanike. Provjerite je li računalo motora (ECM) programirano na servisne intervale od 15.000 km te ga po potrebi programirajte


BENZINSKI MODELI 2.8 S AUTOMATSKIM MJENJAČEM

PROBLEM - Pogoršane performanse motora pri velikom broju okretaja. Automobil ne postiže deklariranu najveću brzinu

UZROK - Nekompatibilnost softvera između računala motora (ECM) i kontrolnog modula prijenosa (TCM).

POPRAVAK - Testirajte komponente elektronike i mehanike (prema potrebi), kako biste eliminirali druge moguće uzroke. Ako nije pronađena greška: Ponovno programirajte ECM s modificiranim softverom.U suradnji s - Auto elektrika Novak d.o.o. - www.autodata.hr


Vulkal gume

Autowill