20.1.2017. Autor: Željko Marušić

Pogrešni izrazi (20): Trostazni katalizator

Besmislenost je doslovni prijevod engl. '3-way'...

...i njem. '3-Wege'. Riječ je o katalizatoru 'trostrukog djelovanja': štetni ugljikov monoksid (CO), ugljikovodici (HC) i dušikovi oksidi (NOx) kroz katalizator se pročišćavaju u tri kemijske reakcije (dvije oksidacije i redukciji). 

Ugljikov monoksid (CO) oksidira se u ugljikov dioksid (CO2), nesagorjeli ugljikovodici (HC) u vodenu paru (H2O), a dušikovi oksidi (NOx) reduciraju u dušik (N2). I to je smisao izraza  '3-way', odnosno '3-Wege'!