29.8.2019. Autor: Ekspertni tim AP

Pravni savjet: Prijatelj mi je posudio pa razbio motocikl, kako do odštete?

Ako je motocikl bio tehnički ispravan i osiguran, nemate odgovornosti za štetu, pa ako nemate kasko osiguranje, osoba kojoj ste ga posudili treba nadoknaditi štetu...

Svoj sam motocikl posudio prijatelju, koji je skrivio nesreću s automobilom te napravio veliku štetu, na skuteru i automobilu. Jesam li suodgovoran za naknadu štete, zajedno s osobom kojoj sam motocikl posudio, odnosno s osiguravateljem te tko će meni nadoknaditi štetu?.

Luka C.

Ako ste toj osobi svojevoljno dali motocikl na korištenje, ona odgovara za štetu u nesreći s drugim vozilom, ako je kriva prema policijskom zapisniku. Vlasnik vozila (motocikla) odgovara za štetu proizašlu iz skrivene mane, na koju nije skrenuo pozornost korisniku. 

Ako to nije bio slučaj, odnosno ako je vaš motocikl bio potpuno ispravan, kao vlasnik niste odgovorni. Potpuno je odgovorna osoba kojoj ste motocikl povjerili. Naknada će se isplatiti iz vaše police obveznog osiguranja, koju, nadam se, imate.

Ako motocikl nije bio osiguran, odnosno polica obveznog osiguranja je istekla, tada će osiguravateljska kuća od vas regresno potraživati naknadu za sve što je isplatila na ime odštete (za materijalnu i nematerijalnu štetu, odnosno ozljede). 

Ako nemate policu kasko osiguranja, osoba kojoj ste posudili motocikl, dužna vam je nadoknaditi štetu, kao i izgubljeni bonus na polici obveznog osiguranja.