21.1.2018. Autor: Ekspertni tim AP

Pravni savjet: Auto oštećen u javnoj garaži

Naknadu možete ostvariti po osnovu osiguranja odgovornosti iz djelatnosti javne garaže, ali nakon policijskog očevida

Parkirao sam auto u javnoj garaži i kad sam se vratio, uočio sam oštećenje na desnim vratima, koje je prouzročio vozač vozila koje je bilo parkirano do moga. Kako se radi o skupom modelu (novi Audi A4) nastala je velika šteta. Nadzorne kamere nisu registrirale štetni događaj, a ja nisam zapamtio koje je auto bilo parkirano do moga. Kako mogu doći do odštete, jer sam uredno platio parkiranje.

Robert V.

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu ne prizane pravo na naknadu imovinske štete koja je prouzročena od strane nepoznatog motornog vozila pa po toj osnovi ne možete ishoditi naknadu. Naknadu možete ostvariti po osnovu osiguranja odgovornosti iz djelatnosti javne garaže u kojoj ste parkirali vozilo  i za to platili.

Javne garaže za takve slučajeve u pravilu imaju zaključene odgovarajuće police osiguranja. Kako biste to ostvarili nužno je odmah zvati policiju da napravi očevid te snimiti stanje iz svih kutova. Problem je ako to niste napravili, jer u slučaju naknadne prijave, tužena strana može osporavati uzročno-posljedičnu vezu štetnog događaja i konkretne lokacije.

Naravno, ako imate policu automobilskog kaska, štetu možete naplatiti i po toj osnovi, ali tada vam se manje ili više pri sljedećem osiguranju povećava premija te je svakako, ako je moguće, to je to preporučljivo riješiti kako je prethodno navedeno.
Mercedes kampanja
Vulkal gume