9.1.2018. Autor: Ekspertni tim AP

Pravni savjet: Hrvatsko zakonodavstvo u Italiji

Budući da su u Italiji u nesreći sudjelovala samo dva vozila iz Hrvatske, prema Haškoj konvenciji o mjerodavnom pravu, mjerodavno je naše zakonodavstvo

Prije dvije godine doživio sam nesreću u Italiji, zanimljivo, sudario sam se s automobilom hrvatskih registarskih pločica. Prema zapisniku talijanske policije (u moj auto sa stražnje strane udario je taj drugi auto) potpuno sam nevin. Pravosudni postupak se odužio te imam osjećaj da osiguravateljska kuća kod koje je osigurano vozilo koje je skrivilo nesreću ide na zastaru, koja po talijanskom zakonu nastupa nakon dvije godine
Nikola V.

Za takvu nesreću primjenjuje se Haška konvencija o mjerodavnom pravu za prometne nezgode, iz 1971., po kojoj za vozila u stranoj državi uvijek vrijede zakoni te države, uz iznimku, ako u sudaru sudjeluju dva vozila iz druge države, ali oba iz iste. Tako su za navedenu nesreću mjerodavni hrvatski zakoni, a rok zastare je tri godine. Zbog toga vam savjetujemo, da radi ostvarivanja prava na naknadu štete, podnesete tužbu kod nadležnog suda u mjestu vašeg prebivališta.

CHRVulkal gume