14.3.2019. Autor: Ekspertni tim AP

Pravni savjet: Može li se podnijeti odštatni zahtjev prije tužbe?

Zakoni o obveznim odnosima i obveznim osiguranjima u prometu omogućavaju podnošenje odštetnog zahtjeva prije tužbe

Mora li se, prema novom Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, oštećena osoba prije podnošenja tužbe obratiti osiguravatelju za naknadu neimovinske štete i kakve su posljedice ako bez prethodnog obraćanja podigne tužbu.

Ivana S.

 Od 1. siječnja 2006., kad su stupili na snagu novi Zakon o obveznim odnosima i Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, oštećeni može, ali ne mora, podnijeti odštetni zahtjev osiguravatelju, prije podnošenja tužbe. 

Dakle, zadržava se pravo izravne tužbe (actio directa), samo je različito regulirano dospijeće obveze za osiguravatelja. Kod postavljanja odštetnog zahtjeva taj je rok 14 odnosno 30 dana od dana postavljanja odštetnog zahtjeva a kod izravne tužbe od dana podnošenja tužbe.

BMW banner