22.9.2019. Autor: Ekspertni tim AP

Pravni savjet: udarila sam auto koji je imao prednost, ali je vozač bio pijan

U prekršajnom postupku, uz prometno i toksikološko vještačenje, možete ishoditi podijeljenu krivnju...

Imala sam prometnu nesreću koju sam navodno skrivila, jer nisam propustila vozilo koje se kretalo glavnom cestom. Međutim, dolazilo je iz zavojitog dijela prevelikom brzinom, zbog čega ga nisam uspjela uočiti i reagirati, a i vozač je bio pod utjecajem alkohola (1,2 promila). Policajac koji je radio uviđaj rekao mi je da sam kriva za nesreću, a smatram da nisam. Koje su mi mogućnosti ostvarivanja prava budući sam pretrpjela veliku štetu na vozilu?

Vedrana

Vozač koji vozi glavnom cestom smatra se da uvijek ima pravo prednosti prolaska, bez obzira na brzinu, a vozači koji dolaze sporednom cestom, dužni su ga propustiti. Policija će podnijeti optužni prijedlog protiv vas nadležnom prekršajnom sudu zbog izazivanja prometne nezgode, a protiv vozača drugog vozila zbog alkoholiziranosti.

U prekršajnom postupku možete predložiti sudu da se izvede dokaz prometnim i toksikološkim vještačenjem, radi utvrđivanje brzine kojom se kretalo drugo vozilo i sposobnosti vozača da upravlja, zbog utjecaja alkohola.

Ako u prekršajnom postupku ishodite pravomoćnu odluku iz koje će proizlaziti da niste jedini krivac, već da je i vozač drugog automobila tome pridonio, možete se obratiti nadležnom osiguravajućem društvu, radi sklapanja eventualne nagodbe i isplate pripadajućeg dijela štete koju ste pretrpjeli.


Mazda


Gulf

Tembo