3.12.2017. Autor: Ekspertni tim AP

Pravni stručnjak: Naknada imovinske i neimovinske štete

Osiguravatelj treba isplatiti nesporan iznos naknade, a za razliku do iznosa kojeg smatrate primjerenim možete podnijeti tužbu nadležnom sudu

Početkom godine doživio sam prometnu nesreću te sam prijavio štetu osiguravatelju vozila koje je skrivilo nesreću. Osim štete na vozilu zadobio sam i tjelesne ozljede. Osiguravatelj je zaprimio moj odštetni zahtjev za obje štete, ali uvjetuje potpisivanje jedne nagodbe za imovinsku štetu (vozilo) i neimovinsku štetu (tjelesne ozljede), iako moje liječenje nije završeno i predstoje mi daljnje kontrole liječnika i fizikalne terapije. Je li postupak osiguravatelja zakonit?

Nenad R.

Osiguravatelj ne može uvjetovati zaključenje izvansudske nagodbe za imovinsku i neimovinsku štetu, jer se radi o različitim pravnim osnovama. Po Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu odgovorni je osiguravatelj dužan u roku od 14 dana od podnošenja odštetnog zahtjeva za imovinsku štetu, odnosno u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za neimovinsku štetu, dostaviti oštećeniku obrazloženu ponudu na odštetni zahtjev, ako odgovornost i visina štete nisu sporni, ili obrazloženi odgovor, ako je odgovornost i visina štete po mišljenju osiguravatelja sporna. 

Po proteku navedenih rokova oštećena osoba, u slučaju neslaganja s ponudom ili odgovorom osiguravatelja, ima pravo podnijeti tužbu nadležnom sudu. Osiguravatelj vam je dužan isplatiti po njemu nesporan iznos naknade, a za razliku između isplaćenog iznosa i onog kojeg smatrate primjerenim cjelokupnoj šteti, možete podnijeti tužbu nadležnom sudu. Imate pravo i na zakonske zatezne kamate, od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.
Mercedes kampanja
Vulkal gume