4.10.2010. Autor: Oliver Marić

Što se dobiva benzinom veće oktanske vrijednosti?

Svi novi benzinski motori opremljeni su senzorom kliktanja (lupanja), koji određuju trenutak pojave prvih detonantnih izgaranja. S većim OB motor dobiva nekoliko postotaka snage i za toliko mu se smanjuje potrošnja...

Prvi put se javljam s mailom u nadi da donesete presudu u jednoj prijateljskoj raspravi, a radi se o korištenju razlićitih vrsta benzina.Pitanje je da li ako ulijevate Eurosuper 98 ili 100 umjesto Eurosuper 95 auto bolje ide, ne mislim brže nego lakše, s manjim gasom osjeća se veća snaga ili kako moj priatelj kaže da to nije moguće jer ako je auto napravljen za eu90 viši oktanski broj ne znači ništa. Odnosno značilo bi ako umjesto 95 koristim 98 pa bi i išao lošije,što je jasno. Korištene su različite vrsta benzina sa iste kompanije, znači nije da INA ili OMV ima bolji benzin, jer uzimam na jednoj adresi i auto je starijeg godišta, Marea. Mislim da to kod novih autiju sa brdo elektronike i striktno naznačenom vrstom goriva koje treba koristiti nema svrhe, ali kod starijih se osjeća razlika. Koje je Vaše mišljenje. S poštovanjem.

Silvije Pavlović

Broj koji stoji nakon oznake Eurosuper je oktanski broj, a on određuje otpornost određenog benzina na detonantno izgaranje, odnosno samozapaljenje. Što je veći, veća je i otpornost na detonantno izgaranje. To je pojava kad prije preskakanja iskre (kod otto motora) dolazi do samozapaljenja smjese, odnosno do nekontrolirane eksplozije (detonacije). Tada se naglo oslobađa velika količina topline, a brzina izgaranja raste na preko 500 m/s (nekoliko desetaka puta brže od normalnog). Nastaje veliko lokalno zagrijavanje cilindara, klipova i ventila, koje može prouzročiti njihovo trajno oštećenje. Što je veći stupanj kompresije motora, potrebno je gorivo veće oktanske vrijednosti.
Oktanska vrijednost goriva određuje se prema dva referentna goriva, odnosno njihovoj smjesi:
• izooktan C8H18 je vrlo je otporan detonaciji te mu je oktanski broj 100. Razlog je u umreženoj strukturi ugljika s razmjerno malo slobodnih atoma vodika.
• heptan C7H16 je naprotiv vrlo sklon detonaciji te mu je oktanski broj 0. To omogućuje njegova duga, lančasta struktura (koja lako puca), s mnogo slobodnih atoma vodika.

Svaki motorni benzin sastoji se od nekoliko desetaka, do preko stotinu ugljikovodika. Kod modernih, bezolovnih benzina (poput Eurosupera 95) prevladavaju aromati prstenastih struktura i izoparafini razgranatih struktura. Oznaka 95 (oktanski broj) znači da takvo gorivo ima otpornost na detonantno izgaranje kao smjesa 95 posto izooktana i pet posto heptana. Oktanski broj se najčešće označava sa RON, što je kratica od Research Octane Number.

Svi novi benzinski motori opremljeni su senzorom kliktanja (lupanja), koji određuju trenutak pojave prvih detonantnih izgaranja. Ona se javljaju najčešće kod male brzine vrtnje i velikog opterećenja, no javljaju se I kod velikog opterećenja. Tada se u motoru čuje metalni zveket usljed udaranja klipova i karika o stijenke cilindra.

Kad senzor kliktanja osjeti prve detonacije, upravljačka elektronika smanjuje kut paljenja, a po potrebi i količinu goriva. Svi moderni motori rade na toj granici, pa ako u automobil koji koristi Eurosuper 95 ulijemo Eurosuper 98 ili 100, upravljačka elektronika će podesiti veći kut pretpaljenja što će povećati snagu motora za nekoliko postotaka. I obrnuto, ako sportski motor pogonimo s gorivom niže oktanske vrijednosti, upravljačka elektronika će mu smanjiti kut pretpaljenja i snagu.


Mazda


Gulf

Tembo