4.11.2019. Autor: Željko Marušić

Volkswagen Golf 1.4 16V iz 2002. - pali se lampica ulja

Indikator za lampicu je na glavi motora i tlak na njemu treba biti 0,15 do 0,45 bara, indikator za zujalicu je na nosaču uljnog filtra, a ispravan je tlak 1,8 do 2,2 bara, problem je u nedostatku ulja ili dotrajalosti motora...

Ispod 2000/min pali se lampica ulja i javlja zvučni signal. Gasi tek kad motor isključim i tako ponovno kad prijeđem 2000/min. Bio sam kod električara, tabla ispravna, indikator ispravan, instalacije su ispravne.

Dražen R.

Provjerite tlak ulja kad motor ima temperaturu 80 do 90⁰C, pri 2000/min. Treba biti 2,0 bara. Ako je niži, treba otvoriti motor i riješiti problem, koji može biti u uljnoj pumpi i/ili istrošenju u ležajevima i cilindrima. 

U protivnom brzo će doći do uništenja motora. Ako je tlak ulja ispravan, treba provjeriti indikator za lampicu i indikator za zujalicu. 

Indikator za lampicu je na glavi motora i tlak na njemu treba biti 0,15 do 0,45 bara, indikator za zujalicu je na nosaču uljnog filtra, a ispravan je tlak 1,8 do 2,2 bara. Ako je i to u redu, problem je u neispravnoj instrumentnoj ploči. 

No, u načelu, problem s preniskim tlakom ulja, zbog čega se pali lampica na instrumentnoj ploči, je u nedostatku ulja ili dotrajalosti (pohabanosti) motora...

Ovo je 10 bitnih činjenica o podmazivanju motora

Mazda


Gulf

Tembo