8.7.2019. Autor: Željko Marušić

Šokantno: Benzen, koji je zamijenio olovo i sam je otrovan!

Pare naftnog derivata, baze bezolovnih benzina, otrovne su i uzrokuju leukemiju, ali su proizvodi dobiveni iz benzena znatno manje otrovni, premda ne bezopasni

Benzen ili benzol je teški derivat iz porodice benzina, koji se sastoji od ugljikovodika - aromata, empirijske formule C6H6. Glavna mu je značajka visoka otpornost na samozapaljenje i oktanski broj - RON 115. 

U drugoj polovici 1980-ih dosta se koristio u prvoj generaciji bezolovnog goriva, kao zamjena za olovni tetraetil, a potom mu je upotreba ograničena, kad su se spoznale velike štete po ljudsko zdravlje. 

Benzenske su pare vrlo otrovne i uzrokuju leukemiju, ali su proizvodi dobiveni iz benzena znatno manje otrovni. Benzen je bezbojna tekućina, jakog mirisa. Vrije na 80 °C te se skrućuje u bijelu kristalnu tvar. Lako je zapaljiv i gori čađavim plamenom. 

U vodi se ne otapa, ali se otapa u organskim otapalima. Koristi se kao otapalo, za proizvodnju lijekova, boja, lakova, plastičnih masa, eksploziva, sredstava za pranje i insekticida. 

Prema standardu EN 228 dozvoljena je koncentracija benzena u benzinu od samo jedan posto, a u SAD-u do pet posto.


Mazda


Gulf

Tembo