19.8.2019. Autor: Ekspertni tim AP

Pravni savjet: Zatezne kamate za popravak u vlastitoj režiji

Imate pravo na naknadu, bez obzira imate li račun iz ovlaštenog servisa, to možete ostvariti dogovorno ili pravnim postupkom...

Nakon nesreće automobil sam popravio u privatnom aranžmanu, jer je bilo jeftinije. Je li mi osiguravatelj dužan isplatiti kamate na trošak popravka, iako nemam račune popravka ovlaštenog servisa?

Darko
Prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu osiguravatelj je dužan u roku od 14 dana od postavljanja zahtjeva za naknadu imovinske štete likvidirati i isplatiti naknadu ili nesporan iznos naknade. 

Ako to ne učini, oštećena osoba ima pravo na naknadu zakonskih zateznih kamata, od datuma podnošenja odštetnog zahtjeva do konačne isplate. Pritom je nebitno je li priložila račun ovlaštenog servisa ili traži isplatu naknade bez računa popravka.

Gulf

Tembo