5.10.2019. Autor: Željko Marušić

Zbog čega se više ispuhuje CO2 nego što se troši goriva?

Logično je, produkti izgaranja teži su od osnovne sirovine, jer se u procesu izgaranja gorivo, koje je smjesa ugljikovodika, spaja s velikim količinama kisika, koji je znatno teži od vodika...

Obzirom na sve veće važnosti emisije ugljičnog dioksida (trošarina je vezana na to, a uskoro će i ostala davanja) imam jednu veliku dvojbu. Naime, Volkswagen Golf 1.6 TDI prosječno troši 3,9 l/100 km, a ispuhuje 101 g/km CO2.

Meni tu nešto ne štima. Naime, uzevši u obzir gustoću diesel od 850 kg/m3, ispada prosječna potrošnja od 33 grama dieselskog goriva po kilometru. Kako je onda moguće da je emisija CO2 čak 101 g/km. Povećava li se umjetno, radi većih davanja?

Ivica V.

Podaci su korektni, jer se dizelsko gorivo, koje je smjesa tekućih ugljikovodika (dominiraju cetan C16H34 i naftalin C11H10) izgaranjem se pretvara pretežito u ugljični dioksid (CO2), a nastaju i minimalne količine dušikovih oksida (NOx), ugljičnog monoksida (CO) i plinovitih ugljikovodika (HC).

Logično je što su produkti izgaranja teži od osnovne sirovine, jer se u procesu izgaranja gorivo spaja s velikim količinama kisika, koji je znatno teži od vodika. Zbog toga je i logično da su produkti izgaranja teži od osnovne sirovine.

Vas buni što je osnovna sirovina specifično teža od plinova izgaranja, ali nastaje tisuće puta veći obujam ispušnih plinova od obujma goriva, pa je i njihova ukupna masa gotovo triput veća.
Gulf

Tembo