Ampermetar mjeri jakost električne struje, a ime mu dolazi od amper, mjerne jedinice za jakost struje…

Preteče su bili galvanometri, koji su koristili magnetsko polje Zemlje za očitanje vrijednosti, a koristili su se u 19. stoljeću.

S ugrađivanjem sve sofisticiranijih električnih sustava u automobile, i ampermetri su se počeli pojavljivati na popisu instrumenata kojima se prati funkcionalnost vozila.