ENCIKLOPEDIJA (101)

AMSJ (Automobilski i motociklistički savez Jugoslavije), krovna auto-moto udruga u bivšoj državi, čiji je hrvatski dio bio AMSH

Prvi hrvatski automobilni klub osnovan je 1. lipnja 1906. u Zagrebu, a kasnije su tijekom povijesti, što zbog političkih, što zbog drugih razloga, krovne udruge u više navrata mijenjale ime…

Stvaranjem Jugoslavije došlo je do udruživanja klubova iz svih republika, a nakon II. svjetskog rata, 1946. osnovan je Savezni odbor za automobilizam pri Narodnoj tehnici, te je dvije godine kasnije održana osnivačka skupština AMSJ.

Sve do raspada Jugoslavije to će biti krovna organizacija zadužena za sve djelatnosti vezane za automobilizam i motociklizam, pri čemu su na terenu u praksi veću važnost imale republičke organizacije, u Hrvatskoj AMSH.

Pravni nasljednik AMSH-a je HAK, dok ostale države nastale od bivših republika i pokrajina imaju vlastite udruge.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin