ENCIKLOPEDIJA

Aral: njemački naftni brend, osnovan 1924., danas u britanskim rukama

Westdeutsche Benzol-Verkaufs-Vereinigung GmbH osnovan je u Bochumu potkraj 1898., a od 1924. njihovi se naftni derivati prodaju pod brendom Aral…

Aral je nastao od početnih slova riječi aromatski i alifatski, dvaju vrsta kemijskih spojeva koje nalazimo u benzinu. S vremenom su se benzinske crpke Aral iz Njemačke proširile u još nekoliko europskih država.

No nakon što ih je 2002. preuzela njemačka podružnica tvrtke British Petroleum, u većini zemalja ponijele su oznaku BP ili su prodane drugim korporacijama. Danas se ime Aral koristi još samo u Njemačkoj i Luksemburgu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin