ENCIKLOPEDIJA

ARS – aktivna poprečna torzijska opruga koja radi uz pomoć elektromotora

Active Roll Stabilisation (ARS) je aktivna balans štanga, odnosno poprečna torzijska opruga s koračnim elektromotorom za balansiranje, koja učinkovito smanjuje naginjanje karoserije…

Klasična (pasivna) balans štanga uvijanjem stvara reakcijski moment, djelujući poput opruge, koji izravnava automobil. Aktivna balans štanga elektromotorom stvara dodatni reakcijski okretni moment, suprotan momentu naginjanja automobila.

Active Roll Stabilisation (ARS), odnosno aktivna balans štanga time pomaže u stabiliziranju položaja karoserije. Ugrađuje se na češće na stražnji ovjes automobila, a ponekad i na prednji. To je korak unaprijed u odnosu na klasičnu balans štangu…