ENCIKLOPEDIJA

Benzen: naftni derivat korišten u prvim bezolovnim benzinima, danas gotovo zabranjen..

Benzen (benzol) je teški derivat iz obitelji benzina, koji se sastoji od ugljikovodika – aromata, empirijske formule C6H6. Glavna mu je značajka visoka otpornost na samozapaljenje i oktanski broj – RON 115. Otporan je na detonacije, ali vrlo otrovan…

U drugoj polovici 80-ih dosta se koristio u prvoj generaciji bezolovnog goriva, kao zamjena za olovni tetraetil, a potom mu je upotreba ograničena, kad su se spoznale velike štete po ljudsko zdravlje. Benzenove su pare vrlo otrovne i uzrokuju leukemiju, ali su proizvodi dobiveni iz benzena znatno manje otrovni.

Benzen je bezbojna tekućina, jakog mirisa. Vrije na 80 °C te se skrućuje u bijelu kristalnu tvar. Lako je zapaljiv i gori čađavim plamenom. U vodi se ne otapa, ali se otapa u organskim otapalima. Koristi se kao otapalo, za proizvodnju lijekova, boja, lakova, plastičnih masa, eksploziva, sredstava za pranje i insekticida.

Prema standardu EN 228 dozvoljena je koncentracija benzena u benzinu od samo jedan posto, a u SAD-u do pet posto.