Što je ‘konjska snaga’ (KS), a što ‘kilovat’ (kW)?

Konjska snaga je stara, ali još uvijek korištena jedinica za snagu, a službena je kilovat, pri čemu vrijedi 1 kW = 1,36 KS

HP – Horsepower (engl. konjska snaga) je stara jedinica za snagu, koja je uvođenjem ISO-normi (početkom 1979.) zamijenjena vatom (W), odnosno tisuću puta većim kilovatom (kW).Stare i nove jedinice imaju sljedeći omjer: 1 KS = 0,7355 kW, odnosno 1 kW = 1,35962.


Komentari

loading...