PRAVNI SAVJET

Ako parkiranjem niste ugrozili tijek prometa ili kretanje pješaka, niste dužni platiti trošak odvoženja vozila

-

Ako je tuženik odlukom prekršajnog suda oslobođen optužbe da bi parkiranjem automobila ugrozio normalan tijek prometa ili kretanje pješaka, tada nije u obvezi naknaditi trošak prisilnog premještanja automobila

Autor. Vanja Vargec,  pravni stručnjak

Navedeno se temelji na presudi Županijskog suda u …, broj …, od 10. lipnja …, a primjenom čl. 80. i 82. Zakona o sigurnosti prometa na cestama:

TEKST PRESUDE:

“Opravdanost premještaja tuženikovog vozila, prema pravilnom prvostupanjskom zaključku, isključena je sadržajem odluke nadležnog prekršajnog suda, koji je presudom br. …. od 20. ožujka …, tuženika oslobodio optužbe da bi spornim parkiranjem svog vozila reg. oznake…, u ulici …, nasuprot kbr. …, ugrozio normalan tijek prometa ili kretanje pješaka. Jasno je da za pravilnost kvalifikacije težine tuženikova prekršaja relevantna meritorna odluka nadležnog Prekršajnog suda, a ne sadržaj policijske prekršajne prijave, na čemu inzistira tužitelj u žalbi. Uz to treba istaći da je iz priloženih slika mjesto tuženikovog parkiranja u ulici koja očito nema prioritetan prometni značaj, te da su i neki drugi automobili parkirani na sličan način i da, iz raspoloživih dokaza, što žalbenim navodima nije dovedeno u sumnju, ne proizlazi da bi bilo opravdano prisilno uklanjanje tuženikovog vozila s mjesta na kojem je bilo parkirano, neovisno o tome da li je takav način parkiranja vozila kažnjiv ili nije.”

Autor