DOKTORE, POMOZITE

Ako se motor u vožnji pregrije, temperatura ide u crveno, postupite OVAKO

U slučaju pregrijavanja motora isključite klima-uređaj, uključite grijanje kabine (!) i otvorite sve prozore te pustite motor da nekoliko minuta radi u praznom hodu i potom ga isključite

Velike vrućine ne odgovaraju automobilu, posebice ako motor nije ispravan ili hlađenje motora nije učinkovito. Tako se povećava rizik od opasnog zakuhavanja rashladne tekućine u sustavu hlađenja, a njegova povećana temperatura dodatno zagrijava unutrašnjost kabine. S porastom temperature zraka otežava se hlađenje motora. Smanjenjem temperaturne razlike između rashladne tekućine i okolnog zraka sve se teže odvodi višak topline iz motora.

Probleme može stvarati i prljavština na motoru. Najštetnije je onečišćenje hladnjaka, jer se otežava izmjena topline i hlađenje motora. Zbog toga je, prije odlaska na put, preporučljivo provjeriti ispravnost motora i temeljito ga oprati, sredstvom za čišćenjem i vodom pod velikih tlakom (posebice hladnjak). Pritom treba zaštititi elektroničke komponente te mlaz ne usmjeravati izravno u njih. Zbog toga je to najbolje obaviti u kvalitetnoj autopraonici.

Svi su motori konstruirani tako da podnose velike vrućine, a kad temperatura rashladne tekućine prijeđe 94 stupnjeva Celzijusa uključuje se ventilator. Kod većine motora pokreće se elektromotorom, koji se uključuje temperaturnim prekidačem. Skuplji motori imaju dvostupnjeviti ventilator, a drugi se stupanj uključuje na 100°C. U rashladnom je sustavu rashladna tekućina na bazi etilen-glikola, koja je otpornija na visoke temperature od vode.

Suvremeni automobili imaju zatvoreni rashladni sustav i pod tlakom od 1.3 bara te do 120°C ne dolazi do vrenja rashladne tekućine. Temperaturu rashladne tekućine podešava termostat, a predviđeno je da ne prelazi 110°C. Rashladni sustav može postati nepouzdan, posebice kad se ventilator uključuje rijetko ili ako su propusna crijeva i obujmice te se rashladna tekućina gubi. Problem je posebice izražen kod visokih temperatura, kad se vozi u velikim kolonama ili na uzbrdicama.

Tada ni ventilator ne može osigurati dovoljno hlađenje. Zagrijavanje motora povećava korištenje klimatizacijskog uređaja, koji je ugrađen u većini novih automobila. Princip rada klimatizacijskih uređaja zasniva se na sposobnosti rashladnog fluida da prima ili otpušta znatne količine topline kad mijenja agregatno stanje (iz tekućeg u plinovito i obratno).

Kompresor, kojeg pokreće motor, komprimira plinoviti rashladni medij te ga usmjerava u hladnjak, gdje se kondenzira (prelazi iz plinovitog u tekuće stanje), te otpušta toplinu u okolinu uz pomoć ventilatora. Kako je hladnjak klimatizacijskog uređaja nalazi uz hladnjak motora, njegovim se radom otežava hlađenje i povećava zagrijavanje motora. Dakle, klimatizacijski uređaj hladi kabinu, ali zagrijava motor! Problem pogoršava činjenica da motor pokreće kompresor i time povećava opterećenje, a time i zagrijavanje motora.

Mnogi, u slučaju pregrijavanja motora, u panici, odmah gase motor, što je u pravilu pogrešno, a može biti štetno. Dok motor radi, hladi se rashladnom tekućinom i motornim uljem. Kad se ugasi, trenutačno prestaje hlađenje, a u njemu zaostaje toplina izgaranja. Naglim gašenjem pri velikom opterećenju nastaje toplinski šok, čime su najviše ugroženi motori s turbopunjačem. Za učinkovito hlađenje važna je ispravnost motora, posebice pumpe rashladne tekućine i ventilatora s termoprekidačem.

Zbog toga u slučaju pregrijavanja motora postupite na sljedeći način:

1. Zaustavite automobil na sigurnom mjestu (ugibalištu, odmorištu…), zakočite parkirnom kočnicom i pustite motor da radi u praznom hodu.
2. Isključite klimatizacijski uređaj motora. Time se smanjuje opterećenje motora i poboljšava hlađenje hladnjaka rashladne tekućine (izmjena topline).
3. Uključite grijanje kabine na maksimum, puhanje zraka usmjerite u sve zone i podesite najveći intenzitet puhanja. Time će se velik dio topline motora odvesti u kabinu automobila.
4. Otvorite sve prozore automobila.
5. Nakon nekoliko minuta rada na minimumu, isključite motor.

VAŽNO
Ako se motor pregrijava na autocesti, ne zaustavljajte se na zaustavnoj traci, jer je to opasno. Vozeći u voznoj traci u najvišem stupnju prijenosa smanjite brzinu na 90 km/h, isključite klima-uređaj, uključite grijanje kabine i ventilaciju na maksimum, otvorite sve prozore i tako se dovezite do prvog odmorišta ili benzinske stanice, sigurno zaustavite automobil pustite ga da radi nekoliko minuta na minimumu i ugasite.

Autor

Preporučeni sadržaj