DOBRO JE ZNATI

Akumulator je otkazao? Nemojte kupiti/ugraditi novi prije nego provjerite OVO

Foto: Autoportal.hr

Novi akumulator (baterija) ne smije se kupiti, odnosno ugraditi prije nego se provjeri ispravnost električnog sustava i instalacije automobila

U protivnom, ako ima problema u električnom sustavu, koji su izazvali otkazivanje akumulatora (dakle da problem nije bio u njegovom dotrajavanju), može se dogoditi da se ubrzo isprazni, odnosno otkaže novi akumulator.

Poznato je da se zdravi dio, kad dođe u bolesno okruženje, razboli, odnosno otkaže. Zbog toga, prije kupnje, odnosno ugradnje novog akumulatora, treba provjeriti cjelokupnu električnu instalaciju:

ISPRAVNOST ALTERNATORA
Da bi se akumulator dobro punio, napon alternatora, u području srednjih okretaja motora, treba biti 14,2 V do 14,5 V. Ako je napon punjenja izvan tog naponskog intervala, problem je u regulatoru napona i/ili ispravnošću alternatora. To treba dovesti u red, a alternator je kod starijih automobila, odnosno s više kilometara preporučljivo servisirati i preventivno – nakon servisa stvarat će manje mehaničke otpore i proizvoditi više električne energije.

POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U MIROVANJU
tada je elektronički modul uključen u programu “spavanja”, za održavanje nužnih funkcija, poput elektroničke blokade paljenja, a jakost struje ne smije prelaziti 5 mA. Ako je jakost struje u mirovanju veća, problem je u elektroničkom modulu ili instalaciji. U prvom slučaju nužno je reprogramirati sustav, a u drugom popraviti električnu instalaciju na mjestu gdje struja ‘preskače’.

ISPRAVNOST ELEKTROPOKRETAČA (ANLASERA)
Kod starijih elektropokretača, te ga je kod starijih automobila preporučljivo servisirati, pri čemu se tokari rotor te mijenjaju i podmazuju ležajevi. Kao i kod alternatora, starijim automobila i s dosta kilometara elektropokretač je preporučljivo servisirati i preventivno. Stvarat će manje mehaničke otpore i trošiti manje električne energije za pokretanje (paljenje) motora.

Ako je jedan ili više navedenih uzroka u pitanju, a prije ugradnje novog akumulatora se sve ne provjeri i popravi, brzo otkaže i novi akumulator.

Nakon što sve popravite kod dobrog autoelektričara, provjerite razinu elektrolita u akumulatoru i po potrebi dolijte destiliranu vodu. Potom ga napunite vanjskim punjačem. Možda ćete ga spasiti, ali vijek mu je zasigurno znatno smanjen.

Dobro je ponoviti sve moguće probleme i po ovom redoslijedu:

Foto: Autoportal.hr

Akumulator može stradati zbog:

  • neispravnosti/dotrajalosti
  • neispravnosti regulatora napona
  • neispravnosti/dotrajalosti alternatora (stvara velike otpore, proizvodi premali napon)
  • neispravnosti/dotrajalosti elektropokretača (stvara velike otpore, troši previše struje)
  • pada napona u električnim vodovima
  • neispravnih električnih konektora i kontakata
  • izvlačenje struje iz akumulatora dok je vozilo u mirovanju (neispravnosti u električnim i elektroničkim sustavima).

Važno je po tom redoslijedu provesti ispitivanje električnog sustava te po potrebi neispravne/dotrajale sklopove popraviti ili izmijeniti.

Kod automobila s više od 150.000 kilometara alternator i elektropokretač preporučljivo je servisirati i preventivno: povećat će se proizvodnja, a smanjiti potrošnja struje.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo