DOKTORE POMOZITE

Autolimar: zamjena zahrđalih pragova, važna za sigurnost i prolazak tehničkog

-

Autolimar pomaže: reži do zdravog, rekonstruiraj, zavari i zaštiti – posebno je to izraženo kod primjeraka koji su pretrpjeli sudar, jer reparirani dijelovi, koji su često zagrijavani (radi ravnanja) i zavarivani potom ubrzano hrđaju…

Danak uzima i dugotrajna vožnja posoljenim prometnicama. Zbog poznatih problema i pada kupovne moći uočava se porast zahtjeva za sanacijom nosećih dijelova karoserije. Nažalost, mnogi to rade nestručno i, doslovce, krpaju ‘u fušu’.

Iznimno je važno da se uklone (odrežu) svi truli dijelovi i potom temeljito očisti, do zdravog lima, cjelokupno okruženje dijela koji se sanira. Potom se izrađuje zamjenski komad, temeljito zavaruje i s tri sloja premaza štiti od hrđanja.

Tek tada auto postaje potpuno ispravan. Truli su pragovi su opasni, jer se u sudaru auto pretvori u ‘harmoniku’, a nema šansi za prolazak na tehničkom pregledu. Nakon uklanjanja zahrđalih te izrade i zavarivanja novih nosivih dijelova treba provjeriti da nije došlo do uvijanja karoserije.

Autor