DOKTORE POMOZITE

BMW 320d iz 2008.: je li preporučljivo tokariti kočne diskove?

Tokarenje kočnih diskova, prije izmjene disk-pločica, je preporučljivo, radi osiguranja potpunog nalijeganja novih disk-pločica na bočne tarne vijence diskova, a je li moguće, ovisi o istrošenju diska i dubini utora…

PITANJE ČITATELJA

BMW 320d, 2008., 192.000 km, disk pločice su se gotovo potpuno istrošile, pa ih treba izmijeniti. Budući da su diskovi izbrazdani, posebice prednji, zanima me je li ih moguće istokariti ili ih treba izmijeniti? Originalni ili zamjenski?

ODGOVOR DOKTORA

Tokarenje kočnih diskova tehnološki je, ne samo dozvoljen, nego i poželjan postupak.

Naime, ako se, pri izmjeni disk-pločica, diskovi ne tokare (bočno poravnaju), a i ne mijenjaju, zbog njihove više ili manje neravne površine, nove će disk-pločice neravno nalijegati te će, u početku (dok ‘ne nalegnu‘) lošije kočiti, zbog toga će se brže trošiti, a nikada neće postići 100-postotnu učinkovitost.

Zbog toga je kočne diskove, prije ugradnje novih disk-pločica, preporučljivo tokariti, odnosno bočno poravnati na tokarskom stroju. Moguće je to na svakom tokarskom stroju, ali postoje i specijalizirane tokarilice za tu namjenu.

Ali, što je posebice važno, mogućnost tokarenja diskova ovisi o veličini i geometriji istrošenja te dubini utora. Kako bi se uklonili negativni utjecaji istrošenja i utora potrebno je tokarenjem bočno poravnati a time i stanjiti) disk. Pritom treba znati minimalnu dozvoljenu debljinu (širinu) diskova.

Kod BMW-a 320d serije E90 (2005. – 2013.) prednji samoventilirani diskovi debljine su 22 mm, a nakon tokarenja ne bi smjeli biti tanji od 18 mm. Stražnji puni diskovi debljine 9,8 mm tokarenjem se ne smiju stanjiti na manje od 8 mm.

Usto, oba diska koja su u paru (prednji, odnosno stražnji) tokarenjem se trebaju stanjiti na istu debljinu. Dakle, prvo se tokari istrošeniji disk, odnosno s dubljim utorima.

I kad se nakon potpunog bočnog poravnanja utvrdi da je debljina diska veća od minimalno dozvoljene, drugi, premda manje istrošen, tokarenjem treba dovesti na istu debljinu (širinu).

To je važno kako bi se osiguralo ravnomjerno kočenje. Naime, diskovi nejednake debljine pri kočenju se različito zagrijavaju (tanji brže), što izaziva različit intenzitet kočenja.

Ako su utori, odnosno istrošenja, prevelika, pa bi za potpuno bočno poravnanje tokarenjem diskove trebalo stanjiti na debljine ispod minimalno dozvoljenih, potrebno je kupiti nove.

Originalne ili zamjenske? Originalni su, naravno, preporučljiviji, ali i (znatno) skuplji, pa možete ugraditi i zamjenske, ali kvalitetne, koji imaju BR-certifikat. To vrijedi za diskove i disk-pločice.

Kočne diskove treba izmijeniti obvezno u paru, ali nije nužno sva četiri. Ako se, primjerice, stražnji mogu tokariti, a prednji ne mogu, preporučljivo je stražnje istokariti, a prednje zamijeniti novima.

Sve navedeno, naravno, vrijedi za čelične, a ne za keramičke kočne diskove, koji se ne mogu tokariti.

Autoportal No.1

Autor

Preporučeni sadržaj