DOKTORE POMOZITE

Grijanje kabine ne radi, a dolazi zima! Ovo trebate provjeriti:

-

Grijanje kabine može biti izvan funkcije radi preniske temperature motora, zraka u sustavu te neispravnosti pumpe rashladne tekućine te komandi, ventilatora i radijatora grijača…

Približava se zima te treba provjeriti kako funkcionira grijanje kabine automobila. Ako grijanje loše radi, prvo treba provjeriti postiže li motor optimalnu radnu temperaturu, koja iznosi od 85 do 90 Celzijevih stupnjeva. Ako je temperatura preniska tada prvo treba posumnjati na termostat, a potom na pumpu rashladne tekućine.

Problem lošeg grijanja kabine može biti u zraku u hidrauličkom rashladnom sustavu, zbog čega treba odzračiti sustav. Problem može biti i u komandama, ventilatoru i radijatoru grijača, što treba provjeriti tim redoslijedom…

Autor