DOKTORE POMOZITE

Zagrijan dizelaš u leru se vrti 1500/min? Problem je u senzoru temperature ili mjeraču protoka zraka

Dizelski motor, razliku od benzinskog (ottovog), koji snagu podešava promjenom otpora u usisnoj cijevi (leptirastom zaklopkom), taj najvažniji parametar, umnožak okretnog momenta i kutne brzine izlaznog vratila, podešava količinom ubrizganog goriva

Za pravilno i potpuno izgaranje jednog grama benzinskog goriva treba 14,7 grama zraka, a za jedan gram dizelskog goriva 14,5 grama zraka. To je pravilan, odnosno stehiometrijski omjer zraka i goriva. Kod dizelskog motora usis je slobodan, a koliko zraka, u određenom radnom režimu motora ustrujava u cilindre, mjeri mjerač protoka zraka (radi na principu zakretne lopatice s oprugom – što zrak brže struji, lopatica se više zakreće, što znači da je veća količina , odnosno masa ustrujanog zraka).

Ta informacija, preko davača položaja zakretne lopatice dolazi u kontrolni jedinicu motora (ECU), koja temeljem toga ubrizgava određenu količinu goriva, u omjeru 14,5:1. Kad se pritisne papučica ‘gasa’, što kod dizelskom motora nije dobar izraz (bolje je kazati ‘papučicu akceleratora’) ubrizga se više goriva, motor se zavrti brže i usisa više zraka.

Sve to funkcionira u normalnom režimu. Ali u praznom hodu, stehiometrijski omjer, odnosno pripadajuća količina goriva ne bi bila dovoljna za svladavanje otpora i motor bi se ugasio. Zbog toga, ECU podešava veću količinu goriva, koja je usto prilagođena i temperaturi. Kad je motor hladan, ulje je gušće i trenje je veće, dakle otpori motora su veći, pa treba veća količina goriva.

Tada se podešava brzina vrtnje hladnog motora 1050/min. Kad se motor ugrije, podešava se brzina vrtnje motora na 850 – 900/min. Ali, ako se pokvari senzor temperature, on daje krivi signal. I kad se motor zagrij i vrti se uz manje otpore, ECU ‘misli’ da je motor hladan te podešava veću količinu ubrizganog goriva te okretaju u leru mogu porasti i iznad 1500/min. Problem može biti i u ispravnosti mjerača količine usisanog zraka, koji preciznost gubi (šteka) najčešće pri niskim okretajima.

Zaključak: ako zagrijan dizelski motor u praznom hodu (leru) okretaje drži visoko, u pravilu je problem u senzoru temperature, odnosno mjeraču protoka zraka. I jedan i drugi se, u slučaju kvara ne popravljaju nego se mijenjaju.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo