EKSPERTI POMAŽU

Ispušni sustav osigurava rad motora, smanjuje buku i pročišćava ispušne plinove

Ispušni sustav s katalizatorom omogućava da vruće ispušne plinove očisti od svih nečistoća, posebno od toksičnih CO, HC, NOx te da ih nakon toga kao ekološki prihvatljive odvede izvan motora…

Druga važna uloga ispušnog sustava je smanjenje buke ispušnih plinova. Sastoji se od ispušnog kolektora, prednje cijevi s prirubnicom, katalizatora, filtra krutih čestica (dizel motori), srednje cijevi, srednjeg ispušnog lonca, zadnje cijevi i zadnjeg ispušnog lonca. Najopterećeniji dijelovi ispušnog sustava su oni koji su najbliži motoru te radi toga trpe najveće opterećenje.

Ispušni kolektor se izrađuje od lijevanog željeza, a kod nekih motora je to specijalnog legiranog čelika. Radi velikih termičkih naprezanja i dilatacija često dolazi do pucanja ispušnog kolektora. Popravak ispušnog kolektora je moguć ali ne uvijek naročito ako su u pitanju čelični kolektori.

Najvećem opterećenju izložen je ispušni kolektor jer se nalazi direktno na glavi motora gdje je temperatura ispušnih plinova 900°C a brzina veća od 50 m/s.

Na pojedinim motorima (mali postotak) ugrađuju se ispušni kolektori koji se hlade rashladnom tekućinom iz motora te je tako smanjeno termičko naprezanje i buka ispušnih plinova. Nakon ispušnog kolektora termički najopterećeniji je katalizator.

Njegova zadaća je isključivo ekološka. Katalizator je najskuplji dio ispušnog sustava jer je i po funkciji i po izvedbi najsloženiji sklop. Izrađen je od specijalnog INOX čelika, keramičke jezgre i plemenitih metala kojima je presvučena keramička jezgra.

Trajnost katalizatora ovisi direktno o pravilnom izgaranju goriva u motoru (stehiometrijski omjer), najbrže ga može uništiti neizgoreno gorivo (ugljikovodik). Prigušivač ili ispušni lonac ima ulogu da smanji razinu buke ispušnih plinova na prihvatljivu razinu.

Prema izvedbi (konstrukciji) postoje adsorpcijski, refleksijski i kombinirani (refleksijsko – apsorpcijski). Razlika između adsorpcijskog i refleksijskog prigušivača je što apsorpcijski u svojoj konstrukciji koristi mineralnu ili čeličnu vunu koja dodatno apsorbira zvuk. Refleksijski prigušivači se sastoje od različitih dugih komora međusobno povezani perforiranim cijevima.

Zvučna energija se smanjuje s povećanjem refleksije na principu slabljenja jeke. Cijevi ispušnog sustava i prigušivača mogu biti izvedeni od visoko legiranih čelika a po potrebi moraju imati i površinsku zaštitu (aluminizacija). Razlog tome su surovi uvjeti u kojima moraju funkcionirati.

Iznutra su izloženi visokoj temperaturi i djelovanju agresivnih plinova a izvana djelovanju vode, soli, blata te mehaničkom utjecaju kolnika. Način održavanja ispušnog sustava nije zahtijevan. Kontrola stanja se svodi na rutinski vizualni ili akustični pregled prilikom redovnih godišnjih servisa.

Kako ne bi došlo do izgaranja anti-korozijske zaštite na podnici, iznad prvog ispušnog lonca s katalitičkim konvertorom (na slici je refleksijski), ugrađuje se toplinski štit (heat shield)

Ako dođe do neke ozbiljnije promjene stanja ispušni sustav to redovito najavi promjenom zvuka i pojačanom bukom.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin