KORISTAN SAVJET

Kako funkcionira električna parkirna kočnica: Što će se dogoditi ako je aktivirate u vožnji?

Mehanizam kočnice je hidraulički ili mehanički i neće doći do njezina otpuštanja kad se isprazni akumulator…

U većinu automobila koje danas možete kupiti na tržištu ugrađuju se električne parkirne kočnice. Ručne kočnice su sve rjeđe. Kako funkcioniraju električne parkirne kočnice?

S njima je olakšano kretanje na uzbrdicama i nizbrdicama jer blokiraju kotače sve dok nemaju dovoljno momenta da pokrenu vozilo.

Što ako povučete prekidač električne parkirne kočnice u vožnji? Hoće li se dogoditi isto što i s ručnom kočnicom?

Ne, neće, jer kontrolna jedinica u automobilu tu situaciju prepoznaje kao kočenje automobila i ne dolazi do blokade kotača.

Električna kočnica tada silu aplicira u intervalima, odnosno uključuje se ABS. Uglavnom, koncentrirajte se i ne potežite prekidač električne parkirne kočnice u vožnji.

Mehanizam kočnice je hidraulički ili mehanički i neće doći do njezina otpuštanja kad se isprazni akumulator. Odnosno, za održavanje čvrstog stiska kočnica nije potrebna električna energija.

Preneseno iz Revijahak.hr

Autoportal No.1

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin