DOBRO JE ZNATI

MAF: mjerač masenog protoka usisnog zraka, važan za doziranje goriva i pravilan rad dizelaša

Osjetnik masenog protoka zraka, engl. Mass Air Flow sensor (MAF) jedna je od ključnih komponenti sustava ubrizgavanja goriva u dizelskom motoru…

Naime, za razliku od benzinskog motora, koji snagu podešava usisnom zaklopkom, odnosno mijenjanjem prigušenja, odnosno otpora usisnog zraka, dizelski motor snagu podešava promjenom količine, odnosno mase ubrizganog goriva.

A da bi elektronički ‘mozak’ motora, ECU (Electronic Control Unit), mogao odrediti potrebnu količinu (masu) goriva koje brizgaljke trebaju ubrizgati u cilindre, potrebna je informacija o masi usisanog zraka, koji se slobodno (neprigušeno) usisava u motor.

Naime, za potpuno i pravilno izgaranje jednog grama goriva potrebno je 14,5 grama zraka. To je pravilan, stehiometrijski omjer zraka i goriva (kod benzina iznosi 14,7).

Senzor protoka masnog zraka vruće žice ima malu električno grijanu žicu (vruću žicu). Senzor temperature instaliran u blizini vruće žice mjeri temperaturu zraka u blizini vruće žice

MAF senzor je Instaliran je između filtra zraka i usisnog razvodnika motora. U suvremene automobile tu funkciju obavlja senzor temperature usisnog zraka ili IAT (Intake Air Temperature), a najčešći je ‘tip vruće žice’.

Kad motor radi u praznom hodu, mala količina zraka teče oko vruće žice, pa je potrebna vrlo mala električna struja da žica ostane vruća. Što više zraka struji preko žice, potrebno je više električne struje da bude vruća te se proporcionalno Električna struja proporcionalna je količini protoka zraka.

Mali elektronički čip ugrađen unutar senzora protoka zraka prevodi električnu struju u digitalni signal i šalje ga na računalo motora (PCM). PCM koristi signal protoka zraka za izračunavanje koliko goriva ubrizgati. Cilj je održati omjer zraka i goriva na optimalnoj razini.

Pored toga, PCM koristi očitanja protoka zraka za određivanje točke pomicanja automatskog mjenjača. Ako senzor protoka zraka ne radi ispravno, automatski se mjenjač također može prebaciti drugačije.

Problemi sa senzorima protoka zraka uobičajeni su u mnogim automobilima, uključujući BMW, GM, Volkswagen, Mazda, Toyota, Nissan i druge marke. Element osjetnika mogao bi se zaprljati ili oštetiti, a na ispravnost senzora utječe redovita izmjena filtra usisnog zraka.

MAF (mass air flow sensor), mjerač masenog protoka zraka, odnosno mase zraka. Na toj osnovi upravljačka elektronika dozira količinu ubrizganog goriva, kako bi se postigao optimalan, stehiometrijski omjer masa zraka i goriva (14,5:1)
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin