DOKTORE POMOZITE

Može li plin u dizelski motor? Može, ali…

Riječ je o posebnom sustavu Diesel LPG, koji koristi do 30 posto plina, time se povećava okretni moment pri nižim i srednjim okretajima, pa se može voziti u stupnju više…

PITANJE ČITATELJA

Nedavno sam čuo da je moguće u dizelski motor ugraditi plin i time da i dalje auto vozi na dizel, a troši oko litre plina na 100 km. Navodno se time povećava okretni moment i smanjuje potrošnja dizela pri niskim okretajima. Je li to moguće i o čemu se radi?

ODGOVOR DOKTORA

Dizelski motor u prvom taktu usisava čisti zrak, kojeg u drugom taktu komprimira na 30 do 35 bara (ako je motor ispravan). Pritom se zagrijava na 650 do 700°C i kad se na kraju drugog takta u njega ubrizga dizelsko gorivo, ono se samo pali.

Sustav kojeg spominjete je Diesel LPG, dakle dizelski motor s dvije vrste goriva – u usisnu cijev upuhuje se plin, u količini od 30 posto masenog udjela ubrizganog dizelskog goriva, a potom se ubrizgava 70 posto standardne količine dizelskog goriva, što je temelj štednje.

Dakle, u drugom taktu komprimira se smjesa zraka i LPG-a te je potom visoko komprimira, umjesto samo zrak, kao u običnom dizelašu. Kad se u takvu smjesu ubrizga dizelsko gorivo, nastaje učinkovitije izgaranje – time se najveća snaga ostvaruje pri nižoj brzini vrtnje, pri kojoj se okretni moment povećava za oko 20 posto.

Suština je da se tamo gdje se inače vozi ‘punim gasom’, uz plin vozi ‘s pola gasa’ te se ukupni troškovi goriva smanjuju za 10 do 25 posto. Cijena sustava je oko 12.000 kn, što se isplati nakon 40.000 do 70.000 km.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin