DOKTORE POMOZITE

Opel Vectra 1.8 (2005.): motor se guši pri visokim okretajima…

-

Problem je u nedovoljno visokim tlakovima kompresije, uslijed pohabanosti klipnog i razvodnog mehanizma i/ili premaloj količini goriva pri visokim okretajima…

PITANJE ČITATELJA

Opel Vectra 1.8, 122 KS, 2005., 249.000 km, motor pri visokim okretajima, počinje nepravilno raditi i slabo vuče. Na nižim okretajima i ako se naglo ne ubrzava, problema uglavnom nema.

ODGOVOR DOKTORA

Dva su moguća uzroka, pojedinačno ili zbirno. Prvi je u preniskim tlakovima kompresije, uslijed pohabanosti klipnih karika/cilindara, odnosno ventila/sjedišta ventila. Provjerava se mjerenjem tlakova kompresije hladnog motora.

Ako je motor u dobrom stanju, tlakovi trebaju biti ravnomjerni i ne niži od 11 bara, a donja granica prihvatljivosti za taj motor je 9,5 bara. Drugi je mogući problem u nedovoljnoj količini ubrizganog goriva pri visokim brzinama vrtnje motora.

U tom su slučaju mogući uzroci: filtar goriva, regulator tlaka goriva, pumpa za gorivo i brizgaljke. Najprije treba izmjeriti tlak goriva – kad se uključi kontakt treba biti najmanje 3,4 bara, a u praznom hodu ne bi smio biti manji od 3 bara.

Svakako savjetujemo čišćenje brizgaljki (izmjenu dotrajalih) i izmjenu filtra goriva, a treba provjeriti i pumpu goriva, jer je to slaba strana tog motora.

Autor