PRAVNI SAVJET

Dobio na lizing automobil koji ima financijski teret. Što napraviti?

-

Ako treća osoba polaže pravo na auto kojeg ste dobili na lizing, ugovor se raskida, a leasing kuća dužna vam je naknaditi štetu…

PITANJE ČITATELJA

Kao pravna osoba, sklopio smo ugovor s leasing kućom, koja do danas nije riješila vlasništvo nad vozilom ustupljenim mi na leasing. Kada sam im nakon bezbroj poziva i čekanja zaprijetio tužbom, obećali su mi riješiti problem, no opet su počela izbjegavanja i nerazumljivi odgovori. Vjerujem kako kupuju vrijeme, a izbjegavaju rješenje….

ODGOVO PAVNOG STUČNJAKA

Prema Zakonu o leasingu, leasing kuća je odgovorna primatelju leasinga, ako treći polaže pravo na objekt leasinga (vozilo) ili umanjuje pravo na njegovo korištenje, osim ako ste o tome bili obavješteni, te ste na to pristali. Ako se to dogodilo mimo vašeg znanja i odobrenja, dužni ste o tome obavijestiti leasing kuću.

Utvrdi li se da trećemu pripada pravo koje isključuje vaše pravo, ugovor se raskida ex lege (po samom zakonu), a leasing kuća vam je dužna naknaditi štetu. Ako se pravom trećeg samo ograničava vaše pravo, možete raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje leasing naknade, a u svakom slučaju imate pravo na naknadu štete.

Autor