PRAVNI SAVJET

Za parkiranje na punionici struje kazna je 300 kn i premještanje vozila

-

Najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama omogućava se sankcioniranje vozača koji su koristili pravnu prazninu te na predviđenim mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila parkirali svoja vozila koja ne koriste usluge punjenja

Autor: Vanja Vargec, pravni stručnjak

U posljednje vrijeme pojavom punionica električnih vozila počele su se pojavljivati i situacije u kojima su vozači na predviđenim mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila počeli parkirati svoja vozila koja ne koriste usluge punjenja, čime su praktički koristili usluge besplatnog parkirnog mjesta te time onemogućavali pristup i punjenje električnih vozila.

Naime, takvi nesavjesni vozači koristili su činjenicu da ranijim odredbama ZSPC-a nije bilo regulirana zabrana parkiranja na prostorima punionica električnih vozila za vozila koja se ne pune električnom energijom. Međutim, takva praznina ispravljena je donošenjem najnovijih izmjena i dopuna ZSPC-a („Narodne novine“ br. 85/22., stupio na snagu 30. srpnja 2022.).

Dakle, najnovijim izmjenama i dopunama ZSPC-a omogućava se sankcioniranje vozača koji su koristili postojeću pravnu prazninu te na predviđenim mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila parkirali svoja vozila koja ne koriste usluge punjenja, čime su koristili usluge besplatnog parkirnog mjesta, a što je u konačnici rezultiralo i time da su takvim svojim činom onemogućili drugim vozačima električnih vozila pristup i punjenje baterija njihovih vozila.

Tako je sada u dopunjenoj točki 11. u stavku 1. članka 82. ZSPC-a propisano da vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, uz ostalo, i na punionicama za vozila na električni pogon, osim za vrijeme punjenja vozila električnom energijom. Prema tome, a s obzirom na potonju formulaciju „osim za vrijeme punjenja vozila…“, ova zabrana parkiranja odnosi se i na vozača električnog vozila nakon što dovrši punjenje vozila električnom energijom.

Za postupanje suprotno odredbi članka 82. stavka 1. točke 11. ZSPC-a propisana je novčana kazna u iznosu od 300 kn (članak 82. stavak 4.). Sukladno prethodno opisanoj dopuni, dopunjena je i točka 8. u stavku 1. članka 84. ZSPC-a, čijim se odredbama uređuje premještanje vozila, pa je tako sada istom odredbom određeno da će policijski službenik ili službenik lokalne samouprave naredbom odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto kad je parkirano, uz ostalo, i na punionicama za vozila na električni pogon, osim za vrijeme punjenja vozila električnom energijom.

U kontekstu uređenja premještanja vozila, dodajemo da je izmijenjenim stavkom 1. u članku 86. ZSPC-a sada propisano da je vlasnik odnosno korisnik vozila dužan platiti (uz troškove premještanja) i troškove pokušaja premještanja nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila.

Time se zapravo vlasnicima (korisnicima) vozila koji počine prekršaj nepropisnog zaustavljanja odnosno parkiranja vozila u situacijama kada su se sukladno članku 84. ZSPC-a ostvarili uvjeti za premještanje vozila omogućava preuzimanje vozila prije njegova odvoženja na predviđeni deponij, a čime im se u konačnici olakšava rješavanje ovako nastale situacija odnosno da ne moraju ići na deponij radi preuzimanja vozila nego ga u pravilu mogu preuzeti već na samom mjestu kritičnog događaja, naravno, ako se tamo zateknu prije odvoženja vozila na deponij.

 

Autor