DOBRO JE ZNATI

Prevare pri kupnji rabljenog (2): automobil je imao konstrukcijsko oštećenje, što je zatajeno

Pixabay, Autoportal.hr

Ako automobil nije imao ozbiljnije oštećenje boja treba biti izvorna, a sva stakla trebaju imati istu oznaku. U suprotnom, vrijednost mu je bitno manja

Ako je automobil bio oštećen, vrijednost mu je (bitno) manja nego da nije bio, bez obzira kako je popravljen. Ako je kvalitetno popravljen, s originalnom dijelovima, umanjenje vrijednosti je manje, međutim teško je procijeniti kvalitetu popravka.

Kod većeg konstrukcijskog oštećenja, nakon popravka kompromitira se antikorozivna zaštita (manje ako je kvalitetno popravljen), a i mehanička svojstva. No, teško je to procijeniti, pa je bolje takav auto ne kupovati, osim ako mu cijena nije bitno umanjena.

Automobil kojeg kupujete može biti u sljedećim stanjima:

BEZ OŠTEĆENJA – najbolja opcija, čak i ako automobil ima manja nesanirana ili provizorno sanirana oštećenja (obojena kistom ili sprejem

MANJA OŠTEĆENJA – popravci/izmjene branika, oštećenja vrata, blatobrana. To su sve vrste oštećenja koja su sanirana bez izmjene metalnog dijela (blatobrana, haube…)

SREDNJA OŠTEĆENJA – popravci uz izmjenu nenosivog metalnog dijela (blatobrana, haube, vrata…)

VELIKA (KONSTRUKCIJSKA) OŠTEĆENJA – posljedica su ozbiljnijeg karambola (sudar, udar u krutu prepreku) te su zbog toga popravljani/mijenjani konstrukcijski dijelovi automobila – vezni lim, prag, noseći profili, krov… Takvi su popravci prikazani na slici.

Prevare s kojima možete biti suočeni pri kupnji rabljenog automobila je da vam prodavatelj zataji da je imao oštećenja, ili ako ih navede, prikaže da su manja nego što ih prikazuje, dakle navede da je sanirano manje oštećenje na blatobranu, a automobil je pretrpio ozbiljno oštećenje, koje nakon popravka, bitno utječe na vrijednost automobila.

Zbog toga je prije kupnje nužan temeljit pregled u ovlaštenom servisu ili drugom kvalitetnom autoservisu. No, je li automobil naknadno bojan, lako se može utvrditi mjerenjem debljine laka, a jednostavno je i provjeriti imaju li sva stakla istu oznaku – godina proizvodnje, serija…

Ako utvrdite da je automobil naknadno bojan, a prodavatelj vam je to zatajio, odustanite od kupnje, jer je to loš znak, koji može ukazivati i na dodatne probleme s automobilom (vraćanje kilometraže…)

Ako je utvrđeno oštećenje manje, odnosno prodavatelj vam ga je prezentirao,možete nastaviti pregovarati, uz umanjenje cijene automobila, ali ako je oštećenje bilo veće (konstrukcijsko, tada je bolje odustati od  kupnje.

Ako ste pak, u dobroj vjeri, kupili automobil za koji je navedeno da nije imao oštećenje, a naknadno utvrdite da je to tako ipak bilo, pogotovo ako je bila riječ o velikom, konstrukcijskom oštećenju, upoznajte prodavača s tom činjenicom i imate pravo na sljedeće dvije opcije:

– povrat dijela uplaćenih sredstava, srazmjerno umanjenoj vrijednosti, jer je godina proizvodnje veća od deklarirane i ugovorene

– vraćanje automobila, uz povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa, uvećano za vaše procijenjene troškove zbog gubitka vremena u transakciji.

Prije nego se obratite prodavatelju radi mirnog rješenja problema prodaje uslijed prevare s godinom proizvodnja automobila, savjetujte se s odvjetnikom. Bolje ćete pregovarati u svrhu zaštite svog interesa. A ako potom to, s prodavateljem ne riješite dogovorom (jednu od te dvije opcije), preostaje vam sudski postupak u kojem ćete, temeljem relevantnih činjenica zaštititi svoje interese.

Prevare pri kupnji rabljenog (1): pogrešna godina proizvodnje, automobil deklariran godinu mlađim nego što stvarno jest

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo