DOBRO JE ZNATI

Lambda sonda: najvažniji senzor motora, ‘mozak’ ubrizgavanja i katalizatora, ovo je 5 bitnih činjenica:

-

Lambda sonda je osjetnik koji mjeri sadržaj kisika u ispušnim plinovima, po kojem se određuje i korigira omjer zraka i goriva u napajanju motora, ciljajući optimalan maseni omjer 14,7:1

Većina automobila 1990-ih je napustila korištenje olovnog benzina, koji je kod nas zabranjen 2006. A bezolovni je benzin uveden u sklopu ekološkog sustava, u kojem ispušni plinovi prije odlaska u atmosferu prolaze kroz katalitički konvertor (katalizator).

Oni su trostrukog djelovanja, a mnogi 3-way pogrešno prevode kao trostazni. Ovo je pet bitnih činjenica:

1. U katalizatoru se otrovni ugljikov monoksid (CO) oksidira u neotrovni ugljikov dioksid (CO2), ugljikovodici (HC) oksidiraju se u vodenu paru i ugljikov dioksid, a kancerogeni dušikovi oksidi (NOx) reduciraju u dušik. Cijeli sklop bio bi neučinkovit bez malog dijela koji se nalazi na ulazu u katalizator, a naziva se lambda sonda.

2. Katalizator može biti potpuno učinkovit jedino u optimalnim uvjetima izgaranja. Za potpuno izgaranje 1 kg benzina potrebno je 14,7 kg zraka i to je optimalni stehiometrijski omjer. Koeficijent pretička zraka lambda, odnosno ‘faktor lambda’ je omjer između stvarne i optimalne količine zraka u smjesi.

3. Kad je ‘faktor lambda’ manji od jedinice smjesa je bogata, a kad je veći smjesa je siromašna. Za dobro pročišćavanje ispušnih plinova, potrebno je stalno održavati točan omjer goriva i zraka u usisnoj smjesi, odnosno zadržavati koeficijent lambda na jedinici.

4. Omjer goriva i zraka u smjesi mjeri se posredno – mjerenjem sadržaja kisika u ispušnim plinovima, u kojima zaostane od 0,2 do 0,4 posto kisika. To odgovara koeficijentu lambda od 0,95 do 1,05. Sadržaj kisika u ispušnim plinovima mjeri se kisikovom sondom, popularno zvanom lambda sondom. Osnovni element sonde je kruti elektrolit (keramika) od cirkonijevog oksida ZrO, smješten između dvije elektrode.

5. Sadržaj kisika u ispušnim plinovima znatno mijenja napon na sondi te mjerenjem napona lambda sonde mjeri se sadržaj zaostalog kisika u ispušnim plinovima, koeficijent lambda. Lambda sonda šalje signal u upravljački sklop sustava za ubrizgavanje goriva, te se na temelju te informacije neprestano podešavaju ulazni parametri (omjer zraka i goriva) potrebni za potpuno izgaranje goriva i dobar rad katalizatora.

Autor