MALE TAJNE VELIKIH MAJSTORA

Tokarenje diskova preporučljivo pri svakoj izmjeni disk pločica, evo i zašto:

Ako se nove disk pločice ugrade bez prethodnog tokarenja, odnosno ‘ravnanja’ bočnih tarnih ploha diskova, trošit će se brže, uz slabije kočenje i povećan rizik zanošenja automobila…

Izmjena disk pločica jedan je od češćih zahvata na automobilu, jer je njihovo trošenje nužnost. Trenjem između disk pločica i diska nastaje kočna sila, koja pomnožena s krakom na kojem djeluje stvara kočni moment, a njegovim množenjem s brzinom vrtnje kotača, dobiva se snaga kočenja.

Agresivni ih vozači mogu istrošiti u manje od 10.000 km, a kod umjerenih mogu izdržati i 100.000 km. Prosjek je 50.000 km, a tada mnogi iz neznanja, ili odlaskom u nekvalitetan servis, samo izmijene disk pločice, premda istrošenje disk pločice neminovno izaziva odgovarajuće istrošenje, odnosno brazdanje diska.

Tada nove disk pločice naliježe na neravnu površinu te u početku koče samo rubovima. To ima dvostruko loš učinak: smanjuje se intenzitet kočenja i ubrzava trošenje. Često je popraćeno cviljenjem i vibriranjem.

– Pričekajte dok pločice ne ‘nalegnu’, poznata je izjava neodgovornih mehaničara, koji svjesno puštaju neispravan automobil u promet. Ispravan je postupak ravnanje diskova tokarenjem, prije ugradnje novih disk pločica

Ako se prije ugradnje novih disk pločica bočne tarne plohe poravnaju tokarenjem, one potpuno nalegnu već pri prvom kočenju, te se osigurava potpuna učinkovitost kočenja i trajnost. To treba napraviti na posebnom tokarskom stroju s dva noža, koji istodobno poravnava, odnosno tokari, obje strane diska.

Prije tokarenja mjerenjem se procjenjuje mogu li se diskovi uopće dovesti u ispravno stanje, kako se postupak ne bi provodio uzaludno. U protivnom ugrađuju se novi diskovi. Na tokareni disk (desno) disk pločica naliježe potpunom površinom, što povećava intenzitet kočenja i trajnost disk pločice.

Prije tokarenja važno je provjeriti je li preostalo dovoljno ‘zdrave’ debljine, odnosno širine kočnog diska ili se disk treba mijenjati

Važno: ako se uoči istrošenje samo jednog diska, veće od granične vrijednosti, treba izmijeniti oba diska na jednoj osi kotača (sprijeda, odnosno straga), dakle, diskovi, u kompletu s novim disk pločicama, mijenjaju se obvezno u paru! Trošenje je posljedica abrazije – struganja disk pločica o disk. Ovisi o stilu vožnje te kvaliteti i stanju diska i pločice. Dozvoljeno je odstupanje širine diska 2 mm.

Tako je, primjerice, prednji disk limuzine srednje klase širok 25 mm, a smije biti potrošen do 23 mm. Stražnje mu se širina s 10 može smanjiti na 8 mm. To nisu širine na koje se diskovi smiju istokariti, jer mora ostati rezerve u debljini ‘mesa’ za naknadno trošenje pri kočenju. Dakle, prednji disk, nakon što se na tokarenim plohama nestanu sve neravnine, treba zadržati minimalnu širinu od 23,8, a stražnji od 8,8 mm. U protivnom treba ih baciti i ugraditi nove.

Važno: nakon ugradnje nove disk pločice odmah trebaju nalijegati punom površinom. Uhodavanje nije potrebno i odmah se ostvaruje potpuna učinkovitost i smanjuje trošenje

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin