EKSPERTI POMAŽU

Što se događa kad nalijemo previše motornog ulja? Ovo je važno znati…

Kad je razina motornog ulja u karteru previsoka, može doći do udaranja radilice u površinu ulja, radilica će gubiti nešto energije zbog otpora ulja, a ulje će se zapjeniti…

Većina vozača zna: podmazivanje je krvotok motora, koje bitno utječe na njegovu pouzdanost i trajnost. Stoga je preporučljivo redovito kontrolirati razinu motornog ulja, a takozvani mali servis prvenstveno podrazumijeva izmjenu motornog ulja s uljnim filtrom, što je preporučljivo napraviti svakih 10.000 km.

Servisni interval može varirati, a da bismo bolje razumjeli zašto je taj ‘mali servis’ toliko važan potrebno je napomenuti neke bitne stvari vezane za podmazivanje motora.
Zadaci podmazivanja

Glavni zadatak podmazivanja motora je smanjenje trenja između dijelova. Trenje se pojavljuje između dvije površine u relativnom gibanju. Brzine i sile kojima se kreću motorni dijelovi vrlo su velike i bez adekvatnog podmazivanja došlo bi do pretjeranog trošenja dijelova.

Učinkovito podmazivanje za motorne dijelove je podmazivanje pod tlakom za što je zadužena pumpa ulja. Čak i kada bi se mogao zanemariti problem trošenja dijelova, zbog lošeg podmazivanja gubilo bi se previše energije na savladavanje unutarnjeg trenja

To znači da bi velik dio korisne energije dobivene iz goriva bio potrošen na savladavanje trenja u motoru umjesto na pogon kotača.

Drugi zadatak motornog ulja je unutrašnje hlađenje i čišćenje motora. Prolaskom kroz kanale u bloku i glavi motora, motorno ulje na sebe preuzima dio topline i tako pomaže u održavanju radne temperature motora. Nakon prolaska kroz motor ulje se cijedi natrag u korito gdje ga hladi struja zraka ispod vozila.

Kako uvjeti podmazivanja nisu uvijek idealni, povremeno dolazi do trenja i odvajanja vrlo sitnih čestica motornih dijelova. Te sitne metalne čestice, s nekim produktima izgaranja, odvodi motorno ulje natrag u korito motora i tako čisti motor.

Motorno ulje također pomaže u brtvljenju (klipni prstenovi i cilindar), smanjuje buku, udarce i vibracije te štiti od korozije. Iz svega navedenog jasno je da je podmazivanje motora vrlo bitno.

Koliko je motornog ulja potrebno?

Da bi podmazivanje bilo kvalitetno, pumpa ulja mora osigurati određeni tlak kako bi ulje doprlo do svih mjesta koja je potrebno podmazati. Taj tlak je naročito važan za učinkovito podmazivanje ležajeva radilice.

Samo ulje pod tlakom može spriječiti radilicu da pri silovitoj rotaciji udara u ležajne blazinice. Osim toga, ulje mora odvesti svu toplinu koja nastaje u ležajevima, jer se ležajna mjesta ne mogu drugačije hladiti. Nakon prolaska kroz blok i glavu motora, motorno ulje se cijeđenjem vraća u korito kako bi ga pumpa ponovno poslala u opticaj.

Zaključujemo da je minimalna količina ulja ona koja osigurava neprekidnu cirkulaciju ulja, tj. dovoljno ulja da pumpa ne usiše zrak jer se nije dovoljno ulja iscijedilo natrag u korito. Ipak, tako određena potrebna količina ulja ne bi se stigla dovoljno ohladiti.

Zato proizvođači nastoje povećati minimalnu količinu ulja kako bi se nešto produljio servisni interval, jer veća količina ulja će u teoriji dulje zadržati potrebna svojstva za dobro podmazivanje. Kako svi motori nisu istih veličina i iste konstrukcije, za opisani tlačno-cirkulacijski krug različiti motori trebaju različitu količinu motornog ulja.

Očito je da ulje na putu kroz motor ima niz vrlo važnih zadataka te da će manja količina od propisane utjecati na loš rad motora; od gubitka energije i trošenja dijelova pa sve do zaribavanja motora.

Treba li zato natočiti što više ulja i što se može dogoditi ako je u koritu previše motornog ulja?

Teško je općenito odrediti interval izmjene ulja. Ulja novijih tehnologija (Longlife) mogu izdržati intervale od 30 pa i više tisuća kilometara. Međutim takva ulja ne mogu se koristiti u starijim vozilima. Osim vrste ulja i vrste vozila, na interval izmjene utjecat će i uvjeti vožnje; česta paljenja, rada u praznom hodu i dr. .

Mehaničari će se složiti da je bolje skratiti servisni interval zbog zaštite motora. Ali neki misle da će podmazivanje biti bolje, a servisni interval nešto duži ako u motor natoče više motornog ulja.

Na žalost, prevelika količina motornog ulja imat će upravo suprotan učinak. Kad je razina motornog ulja u karteru previsoka može doći do udaranja radilice u površinu ulja. Osim što će radilica gubiti nešto energije zbog otpora ulja, ulje će se zapjeniti.

Takvo zapjenjeno ulje teže će cirkulirati kroz motor, a zbog zračnih mjehurića u njemu ulje više neće biti nestlačivo. Na opterećenim mjestima zračni mjehurići će se stlačiti i tako će izostati dobro podmazivanje. Osim navedenoga, zrak će u ulje donijeti i nečistoće i vlagu koji će dodatno otežati dobro podmazivanje.

Udaranje radilice u ulje može prouzročiti prolaz ulja u prostor izgaranja. Iako je motorno ulje ugljikovodik kao i gorivo, mnogo je gušće i neće potpuno izgorjeti u procesu izgaranja, već će prouzročiti začađenje ispušnih plinova. Dio neizgorenog ulja doprijet će do lambda sonde i katalizatora i oštetiti ih.

A kod dizelskog motora može preko EGR ventila (za povrat ispušnih plinova) dospjeti u usisnu granu. Kompresija kod dizelskog motora je velika, i ako osim zrak usiše i ulje, koje je nestlačivo, može doći do vrlo štetnih hidrauličkih udara.

Iz svega navedenog može se zaključiti da se s razinom motornog ulja ne treba poigravati. Oznaku MIN i MAX na mjernoj štangici ili displayu novijih vozila, treba poštivati.

Najbolji način provjere količine motornog ulja je mjerna štangica. Neka novija vozila umjesto mjerne štangice imaju senzor i display, ali smisao je isti. Većina ljudi želi provjeriti ima li dovoljno ulja, ali isto tako možemo provjeriti ima li ulja previše.

Ista razina motornog ulja dulje vrijeme ne znači da motor „ne troši ulje“, jer svaki motor troši veću ili manju količinu ulja. Svaki puta kada uljna karika razmazuje ulje po stijenkama cilindra ostavlja tanki uljni film koji će ostati u cilindru i tijekom izgaranja.

Taj uljni film je bitan jer osigurava brtvljenje kompresijskog prostora isto kao i lakše gibanje klipa. Trošenje ulja potpuno je normalno i potrebno za ispravan rad motora a uvijek ista količina ulja može ukazivati na cijeđenje goriva koje nije isparilo (uglavnom dizel) iz cilindra, ili na oštećenje brtve glave motora.

Razinu ulja potrebno je provjeravati jednom u dva tjedna i po potrebi nadoliti nešto ulja, uvijek iste gradacije. Najbolje je prilikom servisa kupiti litru istog motornog ulja za tu namjenu. Što učiniti ako imate previše ulja?

Preporučljivo je ispustiti ulje. Najbolje je otići u auto servis, ne zato što je to kompliciran zahvat, već zato što motorno ulje spada u otrovni otpad i Zakonom o zaštiti okoliša strogo je regulirano odlaganje i zbrinjavanje ne samo ulja, već i svih zauljenih ambalaža, papira ili krpa koji se koriste tijekom ispuštanja ulja. Jedna litra motornog ulja zagadit će milijun litara pitke vode!

Prilikom ispuštanja ulja (zamjene ulja) treba voditi računa o još nekoliko stvari.
Tijekom mirovanja vozila, metalne čestice koje ulje ispire iz motora talože se na dnu korita. Da kod pokretanja vozila te čestice ne bi ponovno odlazile u motor, na dnu korita obično se ugrađuje magnet koji zadržava metalni talog.

Taj je talog potrebno očistiti nakon istakanja ulja. Nadalje, uvijek treba staviti novu brtvu čepa korita. Brtva nije skupa, a osigurava da ne dođe do gubitka motornog ulja. Prilikom svake izmjene potrebno je zamijeniti i pročistač (filtar) ulja. Filtar ulja pročišćava ulje i brine o tome da u motor ne prolaze nečistoće.

Kada se u filtru nakupi previše nečistoća, postat će neprohodan i kod određenog tlaka propustit će nepročišćeno ulje kroz sigurnosni ventil.

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo