DOKTORE POMOZITE

Turbopunjač huči i fijuče? Nije bezazleno, ovo su razlozi:

Provjerite je li se odvojilo crijevo na tlačnoj strani, od kompresora prema motoru. Ako nije, trebat će servisirati, odnosno izmijeniti turbopunjač…

Prvo treba utvrditi je li došlo do pada tlaka ulja (na minimumu treba biti 1,0 do 1,5 bara). Ako jest, prije izmjene turbopunjača nužan je temeljit zahvat na motoru, jer bi u protivnom otkazao i novi turbopunjač.

U blažim je slučajevima dovoljna izmjena servisnog seta (radijalnog i aksijalnog ležaja, podloške i brtve), a ako je došlo do iskrivljenja vratila, treba ga izmijeniti.

U težem slučaju najisplativija je ‘agregatna zamjena’, odnosno ugradnja stručno repariranog dijela…

Autor

Preporučeni sadržaj