DOBRO JE ZNATI

Utječe li čipiranje na vijek turbopunjača i motora? Da, i pri kupnji rabljenog to je loša preporuka

-

Povišenje tlakova prednabijanja skraćuje trajnost i turbopunjača i cijelog motora, pogotovo ako se napravi površno bez dorade ispušnog sustava, radi povećanja protočnosti

Povećanje snage motora tzv. chip-tuningom sastoji se u skidanju elektroničke blokade na turbopunjaču, koja ograničava tlak prednabijanja. Time nekontrolirano raste toplinsko i mehaničko opterećenje vitalnih dijelova motora, od turbopunjača do klipnog mehanizma i ispuha, što im skraćuje vijek. To nikome ne preporučujemo, a posljedica je preran otkaz turbopunjača i skraćivanje vijeka cijelog motora.

Problem se povećava ako tuniranje nije kvalitetno i cjelovito, ako se uz povišenje tlakova prednabijanja ne ugradi protočniji ispušni sustav. Tada, naime, nastaje povratni tlak, za kojeg turbopunjač nema odgovarajući aksijalni ležaj. Naime većina turbopunjača ima dva ležaja vratila koje spaja turbinsko i kompresorsko kolo. Jedan je radijalan, a drugi radijalno-aksijalan i suprotstavlja se aktivnom tlaku.

Ako se bitno poveća tlak prednabijanja, a ne ugradi protočnija ispušna grana, javljaju se ispušna prigušenja i povratni tlak, koji uništava turbopunjač jer stvara aksijalnu silu za kojoj u konstrukciji turbopunjača nije predviđen odgovarajući oslonac.

Autor