PRAVNI SAVJET

Vozač je imao prednost, ali je bio pijan. Tko je kriv za sudar?

Vozač koji vozi glavnom cestom smatra se da uvijek ima pravo prednosti prolaska, bez obzira na brzinu i alkoholiziranost, a vozači koji dolaze sporednom cestom, dužni su ga propustiti…

PITANJE ČITATELJA

Imao sam prometnu nesreću koju sam navodno skrivio, jer nisam propustio vozilo koje se kretalo glavnom cestom. Međutim, dolazilo je iz zavojitog dijela prevelikom brzinom, zbog čega ga nisam uspio uočiti i reagirati, a i vozač je bio pod utjecajem alkohola (0,9 promila). Policajac koji je radio uviđaj rekao mi je da sam kriv za nesreću, a smatram da nisam….

ODGOVOR PRAVNOG STRUČNJAKA

Vozač koji vozi glavnom cestom smatra se da uvijek ima pravo prednosti prolaska, bez obzira na brzinu i alkoholiziranost, a vozači koji dolaze sporednom cestom, dužni su ga propustiti.

Policija će podnijeti optužni prijedlog protiv vas nadležnom prekršajnom sudu zbog izazivanja prometne nezgode, a protiv vozača drugog vozila zbog alkoholiziranosti.

U prekršajnom postupku možete predložiti sudu da se izvede dokaz prometnim i toksikološkim vještačenjem, radi utvrđivanje brzine kojom se kretalo drugo vozilo i sposobnosti vozača da upravlja, zbog utjecaja alkohola.

Ako u prekršajnom postupku ishodite pravomoćnu odluku iz koje će proizlaziti da niste jedini krivac, već da je i vozač drugog automobila tome pridonio, možete se obratiti nadležnom osiguravajućem društvu, radi sklapanja eventualne nagodbe i isplate pripadajućeg dijela štete koju ste pretrpjeli.

Autor

Preporučeni sadržaj