DOKTORE POMOZITE

Vrućina ubija automobil, izbjegavajte preveliko opterećenje i forsiranje

Visoke temperature nepovoljno djeluju na sve vitalne dijelove automobila, posebice ako nije potpuno ispravan i ako se vozi neumjereno…

Za velikih se vrućina automobil izlaže povećanom opterećenju. Posebice su ugroženi motor, gume, kočnice i karoserija. Stoga se tijekom ljeta znatno povećavaju opasnosti nastanka oštećenja.

Visoke temperature smanjuju otpornost materijala i povećavaju rizike velikih oštećenja automobila. Zbog toga je nužno da je motor potpuno ispravan i čist. Ispravan motor pravodobno otvara termostat i uključuje ventilator, a čist motor bolje otpušta toplinu prema okolini te se bolje hladi.

Jasno, treba biti dobro opskrbljen ‘tekućinama koje život znače, prvenstveno motornim uljem i rashladnom tekućinom. Više motornog ulja bolje se hladi te je preporučljivo da ulje bude blizu maksimuma (na kontrolnoj šipki).

Rashladna tekućina treba biti u kompenzacijskoj posudi na sredini. Mnogi zaboravljaju da i akumulator traži njegu, bez obzira na to što održavanje nije potrebno (‘maintenance free’). Zbog toga je u servisu prije odlaska na put preporučljivo provjeriti akumulator.

Velike vrućine nepovoljno djeluju na sve dijelove automobila, posebice na crnu armaturu, koja ima aditive za visoku temperaturu, što je štiti od pucanja. Visoke temperature nepovoljno djeluju i na sve elektroničke uređaje u automobilu. Stoga ćete pomoći izborom parkinga, ako je automobil barem djelomice ostavljen u hladu.

Automobil koji je užaren dugotrajnim stajanjem na suncu teško je ohladiti, a zagrijavanja koje potom stvara motor dodatno pogoršavaju stanje i povećavaju toplinsko opterećenje vitalnih dijelova.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin