Nakon uspješnog pokretanja proizvodnje, 1929., kao reakcija na General Motorsovo preuzimanje Opela, Ford odlučuje otvoriti mnogo veću tvornicu i pokrenuti proizvodnju lokalno specifičnih modela…

Zahvaljujući angažmanu gradonačelnika Konrada Adenauera, koji će kasnije postati i njemački kancelar, tvornica je 1931. otvorena u Kölnu, koji je i danas Fordov glavni europski centar. 1939. je predstavljen prvi Taunus, što će biti ime pod kojim će tvrtka u poraću ostvariti najveće tržišne uspjehe.

Njemački Ford 1950. izlazi ispod engleske kape, a 1967. sve se europske operacije udružuju u novu tvrtku Ford Europe, sa sjedištem u Kölnu.