NA DANAŠNJI DAN

Craig Breedlove 5. kolovoza 1963. bolidom Spirit of America postigao 655,7 km/h, prvi kopneni brzinski rekord na mlazni pogon

-

Craig Breedlove, rođen 23. ožujka 1937. u Los Angelesu, postigao ga je na slanom jezeru Bonneville, bolidom aluminijske konstrukcije, s tri kotača i velikim repnim vertikalnim stabilizatorom, nalik zrakoplovu bez krila…

Pokretao se turbomlaznim motorom General Electric J47 slavnog lovca North American F-86 Sabre, junaka Korejskog rata, koji je postizao 1106 km/h. Budući da je vozilo imalo tri kotača (u prvim je testovima 1962. prednji kotač bio neupravljiv, a potom je, zbog problema sa stabilnošću putanje, dodano upravljanje) i pogon nije bio preko kotača, nego mlazni, automobilistička federacija FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) rekord nije priznala, pa je u početku smatran neslužbenim.

Naknadno ge je priznala motociklistička federacija FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) priznao. Kad su 1964. Tom Green i Art Arfons rekord podigli na 665 i 698 km/h, FIA i FIM su odlučili priznavati takve rekorde. Tako je rekord kojeg je Craig Breedlove postigao prije 57 godina istodobno i prvi postignut na mlazni pogon i prvi na zemlji iznad 400 mph (643,6 km/h).

Craig Breedlove će 15. listopada 1964., poboljšanim Spirit of America, postati  prvi koji je na zemlji vozio brže od 500 mph (804,5 km/h), postigavši 847 km/h. Novim bolidom Spirit of America Sonic 1 2. studenoga 1965. postiže 894 km/h, a 15. studenog 1965. čak 966,6 km/h. Taj će rekord trajati do 23. listopada 1970., kad Gary Gabelich, američki hrvat, bolidom Blue Fame, prvi obara barijeru od 1000 km/h i postiže 1014,7 km/h.

Autor