AWE (1898. – 1991.): Od Wartburga do BMW-a i natrag

AWE: skraćenica imena njemačke tvornice VEB Automobilwerke Eisenach. jedna od najzamršenijih automobilskih priča vezana je za tvornicu automobila u istočnonjemačkom Eisenachu… Tvrtka Fahrzeugfabrik Eisenach osnovana