Gmizavi bestijarij gospodina Giugiara

Cobra, Viper, Cayman… nazvani su po gmazovima, stvarnim ili fiktivnim, a Giorgetto Giugiaro posebice voli takva imena… Ma koliko nam se strah od gmazova činio