AIL: izraelski proizvođač terenskih vozila

AIL (Automotive Industries, Ltd) od 1966. proizvode modificirane inačice američkih terenaca Jeep za izraelsku vojsku Tvrtka Automotive Industries, Ltd, skraćeno AIL, iz Gornjeg Nazareta u