Ford Mustang Mach-E rasprodan!

Uz standardni Mach-E, u ponudi je i GT, verzije od 337, odnosno 465 KS! Kupci su mogli unaprijed naručiti prvo izdanje nadolazećeg električnog modela Mach-E,