Velika šteta zbog neredovite izmjene manšete

Manšete prednjih homokinetičkih zglobova zadržavaju mazivo i sprečavaju prodor nečistoća i vlage u osjetljivi mehanizam zgloba. Pregled je jednostavan – treba sa samo duboko nakloniti