DOBRO JE ZNATI

Pogrešni izrazi (6): Smanjio težinu za xxx kg

Foto: MECHANIC BASE

Težina je sila u njutnima, a masa skalar u kilograma, dakle težina se smanjuje u postocima, njutnima, nikako kilogramima…

Ovo je već ozbiljan tehnički problem, pogotovo jer je u redovitoj upotrebi, čak i u “ozbiljnim” publikacijama. Masa je naime skalarna vrijednost i izražava se u kilogramima (kg).

Pomnožena s gravitacijskim ubrzanjem (g), prema 2. Newtonovom aksiomu daje težinu, koja je sila, odnosno vektor i izražava se u “njutnima” (N). Tona (1000 kg) također je masa, a nikako težina!

Pogrešni izrazi (1): Mnogi naizgled točno govore i pišu, a krivo je…

Pogrešni izrazi (2): Bregasta osovina, točno je bregasto vratilo…

Pogrešni izrazi (3): Međuosovinski razmak,  relikt prošlosti, kočija, vagona…

Pogrešni izrazi (4): McPhersonova opružna noga, točno je MacPhersonova…

Pogrešni izrazi (5): Pick-up, to nije engleski izraz za pokupiti, nego tip vozila, pickup

Autor

Preporučeni sadržaj

Provjeri cijenu police auto osiguranja na današnji dan!

OsigurajMe-logo